Postcards from the Czech Republic, Gallery Havelka, Prague - February - April, 2019

Pohlednice z Česka / Postcards from the Czech Republic, 2019

Dimensions: variable

Technique: Mixed media

Výstava prezentuje celoroční projekt Aleny Foustkové, v jehož rámci vzniklo 365 oboustranných konceptuálních pohlednic za každý den v roce 2018. Umělkyně touto netradiční formou deníkového záznamu poeticky i kriticky reflektuje politické dění, povahu národa nebo vzájemné i nadnárodní vztahy včetně (ne)možnosti jejich kultivace.

The exhibition presents a yearlong project by Alena Foustková in which she made 365 double-sided conceptual postcards, one for each day of 2018. Through the unconventional method of a visual journal the artist poetically and analytically reflects on political events, the mentality of the nation and bilateral and transnational relations, including the (im)possibilities of cultivating them.

Kurátorky / Curators: Tereza Havlovicová, Vendula Fremlová.

K výstavě byl vydán katalog. Katalog je ke stažení v sekci katalogy. / A catalogue was printed to accompany the exhibition. Available in an electronic form in the section of Catalogues.