ALENA FOUSTKOVÁ

+420 604 210 236

foustkovaa@gmail.com

www.alenafoustkova.com

www.artlist.com

Česky:

Alena Foustková absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze, obor grafika v atelieru doc. Ladislava Čepeláka. Od roku 1985 do 1995 žila v Kanadě. V současné době žije a pracuje v Praze.

Jedním z hlavních témat tvorby Aleny Foustkové je reflexe společnosti a interaktivní spolupráce s divákem, vizuální kódy, znaky, práce s textem jako symbolem nebo čárové kódy. “Alena Foustková se dlouhodobě zabývá problematikou masových medii, všímá si znaků a symbolů, které kódují a zastupují obsahy jednotlivých sdělení. Snaží se zachytit útržky reality v nepřehledné záplavě informací.” (Vladimíra Brucháčková Závodná, Galerie Závodný, září 2014)

“Alena Foustková nově reflektovala povahu jazyka a textu v naší skutečné současné komunikaci; na to, co jsme před dvěma či třemi desetiletími vnímali jako novou estetickou informaci – ať v podobě kolážových zásahů do textů, uplatnění písma či různou podobu autorských knih – se stále více dostává do rozporu se „světem kolem nás“, s tím, jak nás přehlcuje svět reklam a zbytečných pseudoinformací.“ (Dr. Jiří Valoch, text mírně upraven, z katalogu pro výstavu v Galerii města Blanska, 2012)

Další tematickou oblastí jsou jí sociální postoje, zájem o společnost. Pro svou instalaci ve veřejném prostoru v Řezně, Německo, 2018, připravila autorka projekt nazvaný „The Cell: The Sound of Silence“. Projekt byl vybrán na základě umělecké rezidence v říjnu 2017 v Řezně. Autorka reprezentovala Českou republiku v mezinárodním zastoupení pro Danube Art Lab. Jedná se o uměleckou interpretaci mnišské cely pokryté nápisy zvuků v Decibelech. Nápisy tvoří mini příběh zvuků, které nás obklopují od ticha probuzení do ticha usínání. Divák může do „cely“ vstoupit a posadit se na lavici uprostřed, aby vnímal a reflektoval svou vlastní existenci. V roce 2016 připravila autorka další projekt s Centrem pro Současné Umění DOX pro iniciativu “Hatefree Art” nazvaným “Slovník”. Instalace byla znovu vytvořena ještě několikrát, pro výstavu „Strach z neznámého“ v Kunsthalle v Bratislavě nebo v Berlíně v Kunstpunkt gallery v rámci výstavy „Der Spiegel der Anderen“. Autorka založila svou instalaci na výběru slov z velkého slovníku, která mají jak pozitivní, tak i negativní zabarvení ve vztahu k vzájemné lidské snášenlivosti. Výběr slov byl subjektivní s počtem asi 100 slov v každé sérii. Slova byla vytištěna a rozstříhána jako trhací pouliční inzeráty na sloupech. Každé slovo se opakovalo 70x na stránce formátu A4 s možností „odtrhnout jedno“. Návštěvník vstoupil aktivně do procesu výběru. Byl vyzván, aby z každého celku vybral jedno slovo a odtrhl ho pro sebe. Postupně se měnil vzhled obou panelů s každým dalším aktivním odtržením slov. V roce 2012 se autorka zúčastnila skupinové výstavy nazvané “Transgender Me” v Centru Současného umění DOX v Praze. Popsala za čtyři dny ručně dvě velké zdi výstavních sálů větou “Jsem normální.” Tato “site-specifická” instalace nazvaná Za trest se snažila vzbudit v návštěvnících otázky o přijetí jiných, co považují za normální a jaké mají limity své tolerance k druhým. Výstava pokračovala později také v Českém Centru v Berlíně, kde autorka popsala stovky školních stránek textem “Ich bin normal”.

Foustková představila svou tvorbu také v Českém Národním Domě v New Yorku v roce 2012. Výstavu nazvala “Kde domov můj” se stejným názvem jako česká národní hymna. Reflektovala tak svou osobní zkušenost s emigrací a touhou po domově, ale i poutem s novým domovem v Kanadě.

English:

Alena Foustková graduated from the Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic, with an M.F.A. in 1982, majoring in printmaking. In 1984 she and her husband decided to leave then Czechoslovakia. Alena took advantage of a Canadian government program offer to study a certified commercial arts course at the George Brown College in Toronto for one year. She got a job with a small agency and in the next few years she learned more and more about the advertising business. She and her husband became Canadian citizens in 1988. During the 11 years spent in Canada Alena exhibited continuously in solo and group shows. Her Canadian and advertising experience became valuable after 1989 in the Czech Republic and Alena and her family decided to move back to Prague again in 1995. Alena and her family live in Prague ever since. Since 2009, Alena has devoted her time mainly to the arts. She also teaches at international universities in Prague, namely the Anglo-American University and UNYP (University of New York in Prague).

“Alena focuses in her (artistic) work for many years on social issues and the effects of mass media. She works with the sign systems and symbols which function as codes of a content. She captures fragments of reality in the information chaos.” (Vladimíra Brucháčková Závodná, Gallery Závodný, September 2014). Foustkova uses frequently participatory means of communication of her ideas, involving viewers into and interaction with her work and often manipulating or changing the art piece like in her project Dictionary (2015 – 16) made of thousands of words to be picked through a selection process.

Alena exhibits in prestigious national and international galleries and participates in projects which overlap boundaries of narrow categories. She works primarily as a multimedia artist. Her work is on display in a public space in Regensburg, Germany, in a permanent collection of the Neue Sammlung in Munich, Germany, as well as in local Czech galleries and institutions such as a well-recognized Gallery GASK representing work from contemporary artists of the Central-Bohemian region which displays her prominent work called Czechia to Czechs.

Výběr z výstav:

2018

International Art project Danube Art Lab, Červenec - Říjen 2018, Regensburg / Řezno, Německo

Site-specific instalace ve veřejném prostoru, skupinová výstava v Gallery Leerer Beutel

GASK, samostatná výstava

2017

Donumenta Regensburg, Germany Artist in residence, mezinárodní projekt + site-specific realizace

GASK, objekty “Česko Čechům” ve stálé instalaci

Galerie NTK, Praha, Česká republika, skupinová výstava

2016

Galerie AMB, Hradec Králové, samostatná výstava

Kunsthalle, Bratislava, Slovensko, skupinová výstava

DOX, Centrum pro Současné Umění, Praha, skupinová výstava

2015

Konkrétní podzim, Hradec Králové, skupinová výstava

KONKRET-ISM 1967 - 2015 , Topičův Salon, skupinová výstava

KK3, Brno-Gallery, skupinová výstava

Industrial gallery, Ostrava, samostatná výstava

DOX, Centrum pro Současné Umění, Praha, skupinová výstava

Industrial gallery, Ostrava, samostatná výstava

2014

Galerie Závodný, Mikulov, v partnerství s rakouskou umělkyní Evou Schlegel

2013

Galerie Sam83, Česká Bříza, samostatná výstava

České Centrum, Berlín, skupinová výstava

2012

Centrum pro Současné Umění, DOX, skupinová výstava “Transgender Me”

Český Národní Dům, BBLA Gallery, New York, USA, samostatná výstava

University of Tampa, USA, Scarfone/Hartley Gallery, instalace

2011

Kit Schulte Gallery, Berlin, Německo, skupinová výstava

Mezinárodní festival Současného umění, Tina-B, Praha

International Art Symposium + skupinová výstava, Udine, Itálie

International Art Symposium, Šternberk

Galerie G, Olomouc, skupinová výstava

Hotel Hoffmeister, Praha, samostatná výstava / Dny Kanadské kultury

Galerie Vernon Project, Praha, site-specifický projekt

Galerie města Blanska, samostatná výstava

Galerie Školská 28, Praha, kinetický objekt

2010

Galerie kritiků, Praha, samostatná výstava

Sbírky:

Privátní sbírky a instituce v České republice, Švýcarsku, Anglii, USA a Kanadě, GASK, Galerie Závodný,

Die Neue Sammlung, Pinakotéka Moderního umění, Mnichov, Německo – série plakátů ve stálé sbírce.

Collections:

Private and public collections in the Czech Republic (GASK, Gallery Zavodny), Switzerland, England, USA and Canada, Die Neue Sammlung, Munich, Germany.