Galerie Havelka, Praha, Pohlednice z Česka

15. January 2019

Alena Foustková

Pohlednice z Česka / Postcards from the Czech Republic

Výstava prezentuje celoroční projekt Aleny Foustkové, v jehož rámci vzniklo 365 oboustranných konceptuálních pohlednic za každý den v roce 2018. Umělkyně touto netradiční formou deníkového záznamu poeticky i kriticky reflektuje politické dění, povahu národa nebo vzájemné i nadnárodní vztahy včetně (ne)možnosti jejich kultivace.

The exhibition presents a yearlong project by Alena Foustová in which she made 365 double-sided conceptual postcards, one for each day of 2018. Through the unconventional method of a visual journal the artist poetically and analytically reflects on political events, the mentality of the nation and bilateral and transnational relations, including the (im)possibilities of cultivating them.

Kurátorky / Curators: Tereza Havlovicová, Vendula Fremlová.